Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća, drugih tradicionalnih proizvoda...

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu Turističke zajednice KS i Budžeta KS za 2024. godinu za projektovanje i sufinansiranje I faze rekonstrukcije "Ljetne pozornice ilidža" zajedno sa općinom Ilidža u iznosu od 500.000,00 KM

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema nadležnom Ministarstvu, kao i Turističoj zajednici KS, da se što prije krene sa aktivnostima izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o turizmu KS (donesen 27.04.2016.).

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Molim vas da mi dostavite informaciju o tome šta se trenutno dešava sa turističkim kioskom na Baščaršiji. Da li će taj projekat uopšte profunkcionisati ili neće? Kakav je generalno trenutni status u vezi sa tim pitanjem?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: U kojoj je mjeri do sada realiziran član 5. Zakona u turizmu KS, konkretno u smislu izrade planskih dokumenata, Strategije razvoja turizma u KS, te pratećih dokumenata (Marketing plan, Plan promocije turizma KS)?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: