Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Inicijativa prema nadležnom Ministarstvu, kao i Turističoj zajednici KS, da se što prije krene sa aktivnostima izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o turizmu KS (donesen 27.04.2016.).

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Molim vas da mi dostavite informaciju o tome šta se trenutno dešava sa turističkim kioskom na Baščaršiji. Da li će taj projekat uopšte profunkcionisati ili neće? Kakav je generalno trenutni status u vezi sa tim pitanjem?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: U kojoj je mjeri do sada realiziran član 5. Zakona u turizmu KS, konkretno u smislu izrade planskih dokumenata, Strategije razvoja turizma u KS, te pratećih dokumenata (Marketing plan, Plan promocije turizma KS)?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: