Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo

Zastupničko pitanje: “Kojim Zakonom se zapošljavaju ljudi u ministrastvima Kantona Sarajevo?”

Postavljeno na: 
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za dostavljanje informacija vezano za pomoćnike ministara u svim ministarstvima Vlade Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za dostavu informacija o broju zaposlenih koji su otišli u penziju u 2018. godini i broju budžetskih korisnika koji će otići u penziju u 2019. godini.

Postavljeno na: 
Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Zastupničko pitanje vezano za upošljavanje slijepih i slabovidnih osoba.

Postavljeno na: 
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za angažovane osobe izvan sistema državne službe u kabinetima i ministarstvima Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje do

Postavljeno na: 
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

U cilju transparentnosti trošenja javnih sredstava u smislu ličnih ili institucionalnih grantova, pokrećem inicijativu da sva resorna ministarstva koja u okviru budžeta imaju definisane stavke za grantove, podatke o istima objavljuju na zvaničnim web stra

Postavljeno na: 
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

1. “ Molim sva ministarstva Kantona Sarajevo da dostave spisak svih uposlenika po Ugovoru o djelu od 2010-2013. godine. 2.“ Molim sve ministe da mi dostave za svaku godinu koliko je ministarstvo isplatilo novca po navedenim Ugovorima o djelu“.

Postavljeno na: 
27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

"S obzirom na mišljenje da su delegatske plaće visoke, želio bih da vidim kako iste izgledaju u komparaciji sa plaćama uposlenika u Javnim preduzećima i Javnim ustanovama."

Postavljeno na: 
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri