Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo

Inicijativa “prema svim ministarstvima u Vladi KS da prilikom pripreme Izmjena i dopuna zakonskih rješenja upute dopis svim klubovima zastupnika kako bi eventualno ponudili određena rješenja, prije nego što akt dođe na sjednicu Vlade Kantona Sarajevo”.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za preispitivanje svih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju materiju parafiskalnih nameta, a u ciju rasterećenja privrede u KS, odnosno da li već imate određene aktivnosti u planu za sprovođenje u bliskoj budućnosti?

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje upućeno svim ministarstvima, za sva javna preduzeća i ustanove iz njihovih resora.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak2- poskupljenje plina

Skupština Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo poziva Predstavnički dom Parlamenta F BiH i Dom naroda F BiH na održavanje hitne ili vanredne sjednice i traži stavljanje van snage Odluke br: 527/2019. od 25. aprila 2019. godine o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa od strane Vlade F BiH, objavljenu u službenim novinama 17. maja 2019. godine, sa primjenom od 01. maja 2019. godine.

Zastupničko pitanje: “Molim Vladu KS i njena resorna ministarstva, kao i SVA javna kantonalna preduzeća, javne kantonalne ustanove da mi dostave informaciju o sistematizaciji radnih mjesta kao i akte-dokumente koji to reguliraju.”

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa vezana za naknadu majkama troje li više djece koje rade na pola radnog vremena nakon isteka porodiljskog odsutstva.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim Vladu KS i sva ministarstva da mi dostave informacije o broju urađenih studija, analiza i elaborata u 2017. i 2018. godini, naziv svake pojedinačne studije i iznos javnog novca za izradu istih.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za davanje saglasnosti za povećanje plate u periodu 2016-2018. godina u javnim preduzećima, ustanovama i institucijama KS.

Postavljeno na: 
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori