Općina Ilidža

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministrarstvu komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša i Općini Ilidža.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: "Molim da mi dostavite informacije da li je kanalizaciona mreža u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje ispitna na vodonepropusnost, te da li posjeduje odgovarajući atest shodno obavezi iz Odluke o zaštiti izvorišta iz 1987.g."

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Šta se poduzima i kada će biti započeta zamjena i ugradnja separatne kanalizacione mreže većeg profila cijevi u ulici Olivera Ibrahimovića, MZ Stupsko Brdo?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Kada će poćeti gasifikacija domaćinstava u ulici Vlakovo, tačnije više krakova navedene ulice gdje se nalazi ogroman broj domaćinstava, obzirom da su građani iskazali interes za priključenjem na prirodni gas?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za postavljanje fiksnih kamera za mjerenje brzine kretanja vozila na pravcu i to obostrano u ulici Bojnička /Stup kako bi se regulisao u usporio sabraćaj od brze vožnje od strane neodgovornih vozaća motornih vozila.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za postavljanje fiksnih kamera za mjerenje brzine kretanja vozila na pravcu u ulici Barska /MZ Otes kako bi se regulisao u usporio sabraćaj od brze vožnje od strane neodgovornih vozaća motornih vozila.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: