Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu finansija koliko je sredstava i sa koje pozicije utrošeno na sponzorisanje objava Vlade Kantona Sarajevo u toku 2019./2020. i 2021. godine?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: