Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zahtijevam od gđe. Razije Kuduz-glavnog Inspektora inspektorata za urbanističko-građevinsku, ekološku i komunalnu inspekciju, da se očituje u vezi kršenja procedure u pogledu zaštite okoliša i uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića

Postavljeno na: 
23. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: 

Gdje je prebačeno 200.000,00 KM neutrošenih sredstava od projekta obnove zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka br. 5, Općina Novo Sarajevo, koje je uplatilo Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo u cilju obnove stambenih jedinica

Postavljeno na: 
24. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Zamoljena sam od predstavnika etažnih vlasnika i stanara Alipašinog polja da postavim pitanje Ministru za stambenu politiku da li postoji mogućnost da se izmjeni Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom?

Postavljeno na: 
24. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: