Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sarajevogas je potpisao ugovor sa Centrotransom o dovođenju distributivne cijevi do buduće CNG punionice u krugu Centrotransa posto Sarajevogas ima CNG postrojenje oslobodi od punjenja autobusa gasom ,a to omogući privatnoj kompaniji? Zar je moguće da C'N

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u 2022. godini odnosno u ovoj budžetskoj godini razmotri mogućnost promjena kriterija prethodnih javnih poziva za ostvarivanje prava prilikom rješavanja stambenog pitanja mladih, odnosno da u narednom javn

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

molim Ministarstvo da zatraži od Tužilaštva Kantona Sarajevo informaciju o stanju podnesene krivične prijave protiv bivšeg upravitelja EKO ING d.o.o. koju je Ministarstvo podnijelo zbog zloupotreba sredstava etažnih vlasnika na računima zgrada

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2023. godine

Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2023. godine