Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Na koji način dokazujete rezultate projekta ‘ Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo’ i uštedu na energiji iz koje se vraćaju krediti. Koliki su iznosi za troškove grijanja u javnim objektima prije i poslije utopljavanja objekta i da li

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

U kojoj su fazi četiri postupka vršenja strategijske procjene uticaja na okoliš za planove prostornog uređenja: IDRP „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“, UP „Igman Veliko polje“, PPPPO RCUO „Smiljevići“ i RP „Gornje Telalovo polje I“, sve u skladu

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe porodice Delić koja ima prebivalište na adresi Džemala Bijedića 279L molim gore pomenute javne organe da izvrše inspekcijski nadzor u okviru svoje zakonske nadležnosti.

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Na osnovu zahtjeva etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na adresi Kolodvorska broj 3 gdje su etažni vlasnici donijeli odluku da pravno lice “Worker-elevator inžinjering” preuzme održavanje liftova na pomenutoj ad

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

U kojoj je fazi izrada Prijedloga zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, koji je povučen sa dnevnog reda na jednoj od prethodnih sjednica.

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da se od KJKP Toplane Sarajevo doo hitno zatraži da na osnovu podataka o utrošku gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u mjesecu decembru i evidentiranih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava izvrši umanjenje računa

Pitanje: 
Odgovor: 

Ljubazno molim gore spomenute javne organe i preduzeća da poduzme sve potrebne korake iz svoje nadležnosti za rješavanje divlje deponije kod kontejnera u ulici Zdenka Markulja. Također molim da se na osnovu zahtjeva građana postave nedostajući kontejneri.

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Ljubazno molim da mi dostavite kopije prijedloga godišnjih planova koje upravnici shodno članu 41. stav (1) tačka k), kao i godišnje izvještaje shodno članu 41. stav (1) tačka l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17)

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: