Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

"Kada će biti donesen Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima aksidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu za vodotoke druge kategorije, shodno Zakonu o vodama, Službene Novine Federacije 70/06 i Zakona o vodama, Službene Novine KS br.18/10?"

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Za rješavanje problema razlijevanja oborinskih i podzemnih voda u Ulici Posavska. Problem se ogleda u razlijevanju podzemne vode po ulici, od broja 37 do broja 41, koja u zimskom periodu na minusima kompletnu površinu ulice zaledi

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri