KRIZNI ŠTAB KS

Krizni štab KS u saradnji sa JU Dom zdravlja KS pokrenuo je Call centar za psihološku pomoć za sve građane koji u teškim uslovima pandemije COVID-19 imaju potrebu za ovom vrstom zdravstvene usluge. Da li su pozivi građana na pet otvorenih telefonskih lin

Odgovor: 

Zaključak Klub DF (22.03.2021.)

S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, zahtijevamo od Vlade Kantona Sarajevo i Kriznog štaba Kantona Sarajevo, da restriktivne mjere primjene i na kladionice.
U situaciji kada su mnogi privredni subjekti uskraćeni za mogućnost redovnog i uobičajenog poslovanja, kako bi se širenje zaraze Covidom 19 i na taj način pokušalo suzbiti, ne smije biti privilegiranih, kao što je to do sada slučaj. Ne postoji nijedan razlog da u okolnostima vanrednog stanja kladionice rade redovno, dok svi ostali moraju da se pridržavaju restriktivnih mjera.

Zaključci sa XVII Hitne sjednice (15.03.2021.)

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.

Inicijativa „za izmjenu uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u kojem se navodi da djeca u osnovnim i srednjim školama moraju nositi maske i usklađivanje istog sa stavovima Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a”.

Odgovor: 

INICIJATIVA “da se privremeni prihvatni centri ( Ušivak i Blažuj) adekvatno ograde, te da se obezbjedi adekvatna fizička i tehnička zaštita, a sve u svrhu ograničenja kretanja migranata i poboljšanja opće i zdravstvene sigurnosti.”.

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: