Komisija za obrazovanje i nauku

Upućujem inicijativu u ime Aktiva šumarske struke i JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo radi stavljanja van snage Zaključka broj: 02-04-5140-26/24 od 22.02.2024. godine kojim se utvrđuje Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa po

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa radi izvršenja nadzora rada Ministarstva za odgoj i osnovno obrazovanje po predmetu donošenja dokumenta Odluke o Pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osno

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS i Komisiji za obrazovanje i nauku, a vezano za izmjene Zakona o srednjem obrazovanju.

Postavljeno na: 
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori