KJKP Park

Zastupničko pitanje: “Na osnovu upita građana, molim informaciju o tome ko je zadužen za čišćenje izletišta na području Kantona Sarajevo.”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za poduzimanje svih aktivnosti na čišćenju i uređenju Park šume Hum, kao i kažnjavanju onih koji su svojim aktivnostima Park šumu Hum pretvorili u malu deponiju, a zapravo Park šuma Hum treba postati perspektivno mjesto za turiste.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa :“Molim da provjerite navode građana da rasvjeta na glavnoj saobraćajnici Bulevar Meše Selimovića u smjeru Ilidže u blizini objekta Džemala Bijedića 25 ne radi, te ukoliko su navodi tačni izvršite popravku.”

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa:“Obaviještena sam od strane građana da se na adresi Džemala Bijedića 25b Hookah Bar Renommee nalaze rasvjetna tijela postavljena i prikucana na stabla drveća, stoga molim da se obavi inspekcijski nadzor i pomenuta rasvjeta ukloni sa stabala.”

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori