KJKP Park

Zastupnička inicijativa za  plansku forestaciju gradskih grobalja / mezaristana, uz adekvatan izbor vrsta stabala koji korijenima neće uništavati nadgrobne spomenike i nišane i sl.

Postavljeno na: 
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se ubrza oplemenjivanje/ozelenjavanje površina gradskog parka Betanija sa sortama crnog bora i čempresa jer upijaju PM čestice, a nisu alergeni.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: “Građani se žale da KJKP PARK nakon košenja trave, te čišćenja lišća ostavlja travu i lišće na hrpama koje se ne odvoze, nego budu ostavljene da truhnu. Podnosim inicijativu da KJKP PARK prestane sa ovakvom praksom.”

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Ljubazno molim da me izvijestite o do sada poduzetim koracima na izgradnji savremene kompostane, postojećim problemima i mogućim njihovim rješenjima?”

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se na dječijem igralištu koje se nalazi između zgrada Nedima Filipovića 10, 12 i Paromlinske ulice 55, Čengić Vila, Novo Sarajevo postavi još jedna korpa za smeće.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: