JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Inicijativa za hitno preispitivanje navodne odluke menadžmenta JU Dom zdravlja KS za angažovanje logopeda i osoblja Centra za mentalno zdravlje u covid ambulantama i na procesu vakcinacije gradjana KS.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje:Molim da mi dostavite Ugovor o javnoj nabavci broj OP-18/18 lot 2 (nabavka medicinskih aparata za AP/O M Hrasno) sa svim specifikacijama nabavljenog uređaja i njegovom cijenom.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se hitno preduzmu konkretne aktivnosti koje bi ubrzale i omogućile kontinuiranu i adekvatnu nabavku stomatološkog materijala za Dom Zdravlja Vogošća, te na taj način omogućili pravo pacijenata na zubno-zdravstvenu zaštitu.

Postavljeno na: 
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: