JP Auto ceste F BiH

Pitanje: Da li je planirana izgradnja nedostajeće pješaćke staze na magistralnoj cesti M5, od Gladnog polja prema MZ Rakovica a kako bi se planirala I izgradnja nedostajeće javne rasvjete uz navedeni dio magistralne ceste.

Postavljeno na: 
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa "da se razmotri izgradnja saobraćajna trake, uključna traka na brzu cestu ispod potputnjaka prema gradu iz naselja Osjek, Općina Ilidža".

Postavljeno na: 
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa "da se razmotri i da mišljenje za izgradnju saobraćajne trake, izlaz na brzu cestu (Energoinvest-Blažuj) iz poslovno industrijske zone Energoinvest na Stupu".

Postavljeno na: 
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Šta se poduzima i kada će poćeti izgradnja isključne traka za Vlakovo na brzoj cesti M17 iz pravca Hadžića /Mostarsko raskršće?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za inicijativu koju je zastupnica pokrenula prije skoro godinu dana,a na zahtjev mještana naselja Svrake, Donja Vogošća, Malešići, Luka i Kadarići, "da se na dionici autoceste Vogošća – Ilijaš, postave tzv. bukobrani".

Postavljeno na: 
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

upućujem inicijativu na zahtjev mještana naselja Svrake, Donja Vogošća, Malešići, Luka i Kadarići, da se na dionici autoceste Vogošća – Ilijaš, postave tzv. bukobrani, kako bi bili pošteđeni buke sa autoceste, za koju tvrde da postaje iz godine u godinu s

Postavljeno na: 
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori