Dali u Kantonu Sarajevo postoji Analiza stambenih objekata na Kantonu Sarajevo u koje su ugrađene azbestne ploče?

Fazlija Nedžad
Pitanje

Dali u Kantonu Sarajevo postoji Analiza stambenih objekata na Kantonu Sarajevo u koje su ugrađene azbestne ploče?

Odgovor: 

ODGOVOR NA PITANJE I INICIJATIVU

Poznato je da na području Kantona Sarajevo postoje slučajevi gdje su se na stambenim zgradama starije gradnje koristile azbestne ploče i to kao mješavina azbesta i cementa, najčešće kao završno pokrivni element ili kao fasadni element, a zbog svoje čvrstoće, otpornosti na toplinu i kiselinu, te izolacijskih svojstava. Zbog opasnosti po zdravlje kod novoizgrađenih stambenih zgrada ne koriste se građevinski materijali sa prisustvom azbesta, odnosno koristi se zamjenski materijal na bazi fibercementa koji je ekološki provjeren proizvod.

U Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo u prethodnom periodu nije rađena Analiza stambenih objekata u kojima su ugrađene azbestne ploče.
Međutim, planirana je izrada baze podataka koja će evidentirati sve stambene zgrade sa ugrađenim azbestnim pločama, a na osnovu prikupljanja podataka putem Općina i Upravitelja. Dalje aktivnosti na rješavanju ovog problema su neizvjesne s obzirom da iziskuju značajna finanisjka sredstva.

Upotreba azbesta kao građevinskog materijala u ranijem periodu bila je prisutna ne samo u stanogradnji već i kod izgradnje poslovnih objekata i drugih građevina čija kontrola održavanja nije u nadležnosti Ministartva stambene politike.
Stoga, veoma je važno da se ova aktivnost proširi i na druga nadležna Ministarstva Kantona Sarajevo.