Da li po Zakonu o konkurenciji u ravnopravnom položaju pravni i samostalni prevoznici kad je riječ o pravima na korištenje i prometovanje taxi licence