Pokrećem inicijativu da se zaustave sva imenovanja menadžera u JKP i KJKP dok Skupština Kantona Sarajevo ne bude razmatrala njihove izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2012.godinu

Papo Edina
Inicijativa

Na 30.oj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 13.11.2013.godine, zastupnica Edina Papo u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je sljedeću inicijativu:
„Pokrećem inicijativu da se zaustave sva imenovanja menadžera u JKP i KJKP dok Skupština Kantona Sarajevo ne bude razmatrala njihove izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2012.godinu“

Odgovor: 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.
U pogledu imenovanja menadžera u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima koja su pod resorom ovoga ministarstva obavještavamo Vas da sva imenovanja direktora u preduzećima vrše nadzorni odbori preduzeća, a nadzorne odbore imenuju skupštine preduzeća.
Članom 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 8/05) regulisano je da:
„ Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba javnog preduzeća“.
Svi procesi koji su započeti konkursnom procedurom za izbor direktora moraju se završiti prema zakonskoj regulativi radi funkcionisanja preduzeća, i to u slučajevima gdje postoje vršioci dužnosti direktora.
Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2012.godinu predviđeni su na nastavku 31.-e Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zakazane za 11.12.2013.godine.