Da li je u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo donošenje Zakona o porijeklu imovine koji bi se, naravno, primjenjivao na teritoriji Kantona Sarajevo? Ukoliko jeste, tražim od Ministarstva da što prije moguće krene u proceduru izrade zakona.

Konaković Elmedin
Pitanje

"Da li je u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo donošenje Zakona o porijeklu imovine koji bi se, naravno, primjenjivao na teritoriji Kantona Sarajevo? Ukoliko jeste, tražim od Ministarstva da što prije moguće krene u proceduru izrade zakona. "