Inicijativa „da se naziv ulice „Fojnička" u Općini Stari Sarajevo zamijeni nazivom „Safeta Isovića-Sevdalije

Solaković Adnan
Inicijativa

Zastupnik, Adnan Solaković je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 27.03.2013.
godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", pokrenuo je inicijativu
„da se naziv ulice „Fojnička" u Općini Stari Grad Sarajevo zamijeni nazivom „Safeta IsovićaSevdalije".
ODGOVOR:

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 26.09.2013. godine, podržala navedenu inicijativu zastupnika Adnana Solakovića i istu proslijedila Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, kako bi nadležna komisija Općinskog vijeća razmotrila ovu inicijativu kod davanja imena na području Općine Stari Grad Sarajevo, a imajući u vidu da na području Kantona Sarajevo postoje dvije ulice sa nazivom „Fojnička".