Nova stranica Skupštine

Internet stranica Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba prebačena je prije nekoliko dana na novu platformu, koja je tehnički i funkcionalno znatno dorađena, o čemu svi zainteresovani mogu više informacija naći u afiši na ovoj stranici.

Inovirana stranica predstavlja važan i nezaobilazan medij za distribuciju materijala i uvid u rad Skupštine, posebno praćenje realizacije programa rada Skupštine, te statistike i odgovora na zastupnička pitanja i inicijative.

Inače, internet stranica Skupštine Kantona Sarajevo napravljena je 2009.godine, ali je već nekoliko puta bila unapređivana.