kada će i da li će agirati i provesti odluku Kantonalnog suda u Sarajevu kojim je stavljena privremena mjera na ZZO KS, u smislu vraćanja starog Upravnog odbora na posao

Bajramović Srna Segmedina
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva, kako slijedi:

"Zanima me kada će i da li će agirati i provesti odluku Kantonalnog suda u Sarajevu kojim je stavljena privremena mjera na ZZO KS, u smislu vraćanja starog Upravnog odbora na posao. Validnošću rješenja Kantonalnog suda, predsjednica Upravnog odbora kojoj je sud vratio mandat, zatražila je sazivanje sjednice. Odgovor i odbijanje sazivanja sjednice napisao je lično predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Esed Radeljaš, koji se u zaglavlju i u potpisu označava kao institucija, imenom i prezimenom, a ne na memorandumu ZZO KS, što je dokaz potpuno privatizirane funkcije. Moguće da ovom činu nije nikoga konsultirao. Radi navedenog, želim vas obavijestiti da je podnesena krivična prijava protiv odgovornih za neprovođenje odluke suda. Tražimo od Vlade Kantona Sarajevo da javno, odmah sada, kažu zašto ne sprovode izrečene mjere?
U protivnom, mogli bismo pomisliti da je Vlada Kantona Sarajevo protiv funkcioniranja pravne države."

Molimo vas da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj 41/12 i broj 15/13) odgovore, u pisanom obliku, uputite predsjedavajućoj Skupštine Kantona Sarajevo kako bi iste dostavili zastupnici Bajramović, kao i ostalim zastupnicima Skupštine.

Proslijeđeno: