Stavljanje van snage Pravilnika o uvijetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika

Bajramović Srna Segmedina
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 28.Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za stavljanje van snage Pravilnika o uvijetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika" i istu dostavila u pisanoj formi.

Zastupničku inicijativu vam dostavljamo u prilogu, s molbom da pokrenutu inicijativu tretirate u okviru nadležnosti i nakon postupanja po istoj, shodno odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“- Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12 i broj 15/13), u pisanom obliku, obavijestite Skupštinu o učinjenom.