Nastavak 28. radne sjednice Skupštine: Usvojen Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za prošlu godinu

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su danas na nastavku 28. radne sjednice Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period januara - decembra 2016. godine. U tom periodu Vlada je održala 43 redovne i 41 vanrednu sjednicu na kojima su razmatrane 1.354 tačke dnevnog reda, u okviru kojih je utvrdila i dostavila Skupštini KS na razmatranje i usvajanje 14 nacrta zakona, 20 prijedloga zakona i 90 odluka.
Pored normativno-pravnih materijala, Vlada je razmatrala i Bilans energetskih potreba za 2016. godinu, 79 programa i planova, 109  izvještaja, 59 informacija. U istom periodu iz svoje nadležnosti donijela je i 18 uredbi, 232 odluke, 401 rješenje, 655 zaključaka, imala 16 zauzetih stavova po osnovu amandmana i izvještaja komisija Skupštine KS, Akcioni plan za borbu protiv korupcije, Izmjene i dopune Budžeta KS i Zakona o izvršenju Budžeta KS za 2016. godinu, nacrte Budžeta KS i zakona o izvršenju Budžeta KS za 2017. godinu te Program obilježavanja dana Kantona Sarajevo u periodu od 02-09.05.2016. godine. Također, u istom periodu Vlada je razmatrala programe rada i finansijske izvještaje kantonalnih organa uprave i upravnih ustanova, javnih ustanova iz oblasti zdravstva, iz oblasti kulture i sporta, javnih ustanova iz obasti obrazovanja i nauke i oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, te donosila posebne programe i planove.
Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je istakao kako je zadovoljan radom Vlade KS.
S obzirom da Kanton ima ograničeno djelovanje, premijer Konaković je izrazio zadovoljstvo i dosadašnjim rezultatima u komunalnoj privredi, jer su sve komunalne djelatnosti obavljane u planiranom kvantitativnom i kvalitativnom nivou, bez zastoja u pružanju tih usluga prema njihovim korisnicima, počevši od funkcija komunalne hidrotehnike, energetike, čistoće, održavanja javnih površina i zelenih površina, komunalnih grobalja, javne rasvjete i dr. Međutim, rezultati dobijeni kroz izvršene analize poslovanja javnih komunalnih preduzeća KS i ranije s jedne strane, te odnosa politike prema ovim preduzećima i 21 djelatnostima s druge strane, govore da je teško pretpostaviti da će se takvo stanje zadržati i u narednim godinama.
Na današnjem skupštinskom zasjedanju usvojen je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za prošlu godinu. Prema evidencijama ovog pravog tijela, u radu je bilo ukupno 7.226 predmeta, od čega 4.655 prenesenih iz prethodnih godina, primljen je 2.571 novi predmet, a riješeno 2.410 predmeta. Imajući u vidu uporedne brojčane pokazatelje iz prethodnog perioda, može se konstatovati, da je i u ovoj godini nastavljen trend povećanja obima posla.
Prema iznesenoj Ocjeni stanja i postignutih rezultata, može se konstatovati da je i pored nastavka trenda povećanog priliva predmeta usljed izmjena i dopuna niza zakona koje su dovele do proširenja nadležnosti Pravobranilaštva i uticale na složenost posla, nedovoljnog broja nosilaca pravobranilačke funkcije, kao i stalnih pritisaka usmjerenih na njegov rad, Pravobranilaštvo u punoj mjeri opravdalo svoju funkciju. Takođe, unaprijeđena je i saradnja sa organima koje ovo tijelo zastupa, te istaknuti pozitivni efekti donesenih izmjena Zakona o pravobranilaštvu. U narednom periodu, planirane su mjere i aktivnosti koje će Pravobranilaštvo preduzeti u cilju obezbjeđenja još većeg stepena pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, u saradnji sa organima pravosuđa, zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu Sarajevo.
Imajući u vidu značaj poslova iz nadležnosti ove institucije, u cilju unapređenja efikasnosti rada i stručnih sposobnosti uposlenih, u Pravobranilaštvu smatraju da je u narednom periodu neophodno nastaviti ulagati u razvoj ljudskih i materijalnih resursa, u skladu sa povećanjem obima i složenosti posla uslijed donošenja novih i izmjena niza postojećih propisa kojima je uloga ovog tijela u pravnom sistemu dodatno ojačana.
Zastupnici Skupštine KS su prihvatili Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za prethodnu godinu. U ovom izvještaju objedinjeni su izvještaji o izvršenju sankcija u prošloj godini Općinskog suda u Sarajevu, Javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad, Kantonalne javne ustanove Odgojni centar Kantona Sarajevo, Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a koji su dužni  podnositi ga resornom ministarstvu.