Naknade za civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići svoje junske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Pomenute naknade ostvarilo je 3.667 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstva u iznosu od 1.177.147,87 KM.