Naknade za civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje majske naknade, kao i razlike za period od januara do aprila u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Pomenute naknade ostvarilo je 3.682 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstava u iznosu od 1.240.325,96 KM.