Nacrt odluke o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Nacrt odluke o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Javna rasprava 30 dana

Vertical Tabs

Za: 
25
Protiv: 
1
Suzdržan: 
3