Na vanrednom kolegiju pohvaljena uloga i djelovanje pripadnika MUP-a KS tokom protesta: Vlada KS apeluje i poručuje svima koji imaju potrebu izraziti svoje nezadovoljstvo da to rade na demokratski dozvoljen način

Povodom organiziranja boračkih protesta i blokade nekoliko saobraćajnica u Kantonu Sarajevo i Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Kantona Sarajevo je danas održala vanredni tematski kolegij kojem je prisustvovao komesar Ministarstva unutrašnjih poslova KS Mevludin Halilović.
Ovom prilikom, komesar Halilović je izvijestio prisutne članove Vlade KS o aktuelnim dešavanjima u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH u protekla 24 sata.
Nakon predočene analize, kolegij Vlade KS je čestitao i pohvalio pripadnike MUP KS, Uprave policije i komesara zbog profesionalnog i korektnog obavljanja zadataka i poslova, jer su prvi svojim djelovanjem uspjeli dogovoriti deblokiranje saobraćajnica.
Posebno su istaknute njihove dobre procjene i odlično vođene koordinirane aktivnosti, u okviru kojih su pripadnici MUP-a KS visoko profesionalno djelovali, bez primjene sile i uz puno uvažavanje prava svih građana koji su imali potrebu iskazati svoje nezadovoljstvo određenim politikama i procesima u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo.
Iako je postojao zakonski osnov da reagiraju upotrebom sredstava prinude, ispravno su procijenili  da bi takva reakcija izazvala veće probleme od onih kakvi su oni evidentno bili u posljednja 24 sata.
Vlada KS apeluje i poručuje svima koji izražavaju svoje nezadovoljstvo da to rade na demokratski dozvoljen način, odnosno na način koji neće uzrokovati probleme svim ostalim građanima Kantona Sarajevo, jer blokada grada u kojoj neminovno trpe najmlađi, bolesni i sve druge ugrožene kategorije stanovništva nije način za ostvarivanje bilo kakvih ciljeva.
Komesar Halilović je zadužen da i dalje kontinuirano i redovno izvještava članove Vlade o stanju sigurnosti u KS, kao i da strogo vodi računa o zaštiti svih građana i njihovoj opštoj sigurnosti.
Upućen je poziv svim građanima Kantona Sarajevo da svoja prava traže i štite u okviru pravno propisanih i uređenih procedura te ne dozvole da se na bilo koji način situacija dodatno usložnjava.