Na 130. sjednici: Vlada Kantona Sarajevo analizirala potpisane kolektivne ugovore sa sindikatima u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na svom današnjem zasjedanju analizirala provedene i tekuće pregovaračke procese i aktivnosti sa reprezentativnim sindikatima koji djeluju u Kantonu Sarajevo, te sublimirala rezultate sedam potpisanih kolektivnih ugovora.
U Kantonu Sarajevo u oblastima obrazovanja, zdravstva, unutrašnjih poslova, komunalne privrede i organa uprave, djeluje 12 sindikata, od čega 11 reprezentativnih, koji zastupaju interese oko 20.000 zaposlenih.
U skladu sa opredjeljenjem za vođenje neophodnog socijalnog dijaloga sa sindikatima iz svih oblasti u Kantonu Sarajevo, Vlada KS je tokom svog dosadašnjeg djelovanja kontinuirano pregovarala sa svim reprezentativnim sindikatima koji djeluju u Kantonu Sarajevo.
Rezultat dobre saradnje Vlade i reprezentativnih sindikata je sedam potpisanih kolektivnih ugovora, i to: po dva za uposlenike iz oblasti obrazovanja i zdravstvo, te po jedan za zaposlene u oblasti policije, komunalne privrede i organe uprave.
Vlada Kantona Sarajevo je u pregovorima sa sindikatima vodila vrlo odgovornu politiku, a limiti su pored nedovoljnih financijskih sredstava i činjenica da je Vlada preuzimanjem mandata, zatekla dugovanja po osnovu izvršnih sudskih rješenja u iznosu od od više desetina miliona KM, a na osnovu pravosnažnih rješenja na osnovu tužbi iz radnog odnosa već je izvršeno 39.713.301,72 KM, a u mandatu Vlade Kantona Sarajevo 2014-2018. godine izvršena je isplata potraživanja iz radnih odnosa u iznosu od 19.134.461,96 KM, plus planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za tekuću godinu u iznosu od 2.233.244 KM,  a što je 0,3 posto od ukupno planiranih prihoda u budžetu u ovoj godini.
Vlada je u prethodnom periodu učinila maksimum da isplati obaveze prema tužbama uposlenih u javnom sektoru i poduzima kontinuirane napore da i ubuduće popravlja standard uposlenih u javnom sektoru, ali istovremeno je dužna voditi računa o položaju i standardu svih građana Kantona Sarajevo, kao i predstavnika realnog sektora.    
Tokom pregovora, stanje je unaprijeđeno na način da je u mandatu ove Vlade istina minimalno, povećana osnovica svima u javnom sektoru, iako je ona i dalje najniža u Kantonu Sarajevo (osnovica 290 KM, a za policijske službenike 295 KM).
Unaprijeđen je i čitav niz drugih prava iz oblasti u kojima je regulisan položaj  i pripadajuća prava uposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo.
U pripremi su ili su već pokrenuti pregovori tj. aktivnosti na zaključenju novih ili izmjene potpisanih kolektivnih ugovora sa zaposlenima u oblasti kulture, zdravstva, organa uprave i obrazovanja.
Socijalni dijalog Vlade i sindikata ograničen je financijskim mogućnostima, a mora biti usklađen i sa zahtjevima realnog sektora i općim stanjem i standardom u društvu. Iz tog razloga, Vlada se zahvaljuje sindikatima i uposlenima u javnom sektoru na korektnom i profesionalnom odnosu i traži razumijevanje kako bi se u narednom periodu zaštitio i javni, ali i realni sektor koji se žali na velika i neodrživa opterećenja i nekonkurentnost u odnosu na javni sektor u Kantonu Sarajevo.
Jedna od stvari na koju je novinarima na današnjoj press konferenciji ukazao premijer Kantona Adem Zolj je da postoje zahtjevi od nekih sindikata za revizijom tih ugovora.
„U Kantonu Sarajevo u oblastima obrazovanja, zdravstva, unutrašnjih poslova, komunalne privrede i organa uprave djeluje 12 sindikata od kojih je 11 reprezentativnih i oni zastupaju interese oko 20.000 radnika, a tokom pregovora vođena je odgovorna politika“, tvrdi Zolj,.
Naglasio je i da neki sindikati imaju zahtjeve kojima kantonalni budžet nije u stanju odgovoriti, ističući da je potpisivanjem ovih ugovora umnogome poboljšan status radnika u tim oblastima, od povećanja plate do ostvarivanja i nekih drugih pripadajućih prava.
Upozorio je da postoji i složena struktura sindikata te da nije moguće pregovarati sa svakim od njih višesatno, posebno naglašavajući da se pregovarati može kada za to postoje opravdani finansijski razlozi.
Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj pojasnila je da u oblasti zdravstva postoje tri sindikata te da je Vlada potpisala ugovore s dva sindikata, ali da su ponovo otvoreni novi pregovori, iznoseći podatak da zahtjevi znače osiguranje dodatnih 28 miliona KM, a da je Vlada u mogućnosti sada osigurati 4,2 miliona KM.
Mišljenja je da postoje i neki opravdani razlozi za pregovaranje jer su pojedine kategorije poput sestara, farmaceuta, psihologa, biohemičara i drugih kategorija stavljeni u podređeni položaj u odnosu na stanje koje je bilo prije što bi se, smatra ministrica Ademaj, trebalo popraviti.
Ostavljeno je, dodala je, sindikatima da se dogovore na koji način će raspodijeliti sredstva koja Vlada sada može osigurati, ali smatra da će to ići teže jer se svaki od sindikata zalaže za kategoriju koju zastupa.
Kada je u pitanju sektor obrazovanja i komunalne privrede resorni ministri Elvir Kazazović i Senad Hasanspahić napomenuli su da u ovim sektorima nisu evidentirani veći problemi te su izrazili nadu da će Vlada biti u mogućnosti ispuniti obaveze iz kolektivnog ugovora.
Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić kazao je novinarima da se u ovom sektoru zahtjevi odnose samo na to da uposlenici žele izjednačavanje prava sa svim uposlenima u organima javne uprave.
Napomenuo je da dug od 60 miliona KM za presuđene tužbe opterećuje ovaj resor i budžet kantona te je naglasio da se ubuduće mora voditi račina da se u kolektivnim ugovorima ne ostavlja prostora za tužbe.
Ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić podsjetio je da je prošle godine prvi put potpisan kolektivni ugovor u oblasti policije, čime je policijskim službenicima povećana plata za pet posto, dok je za inspektore osigurano 30 posto dodatka godišnje na platu.