Moratorij Vlade Kantona Sarajevo na zapošljavanja ne odnosi se na KCUS

Zbog sve većeg broja upita građana, a vezano za moratorij na zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, Vlada KS poručuje da je na svojoj osmoj sjednici, koja je održana 28.02.2019.godine donijela Zaključak u kojem je navedeno da se moratorij na nova upošljavanja nikada nije primjenjivao, niti se primjenjuje na javne zdravstvene ustanove kojima je osnivač ili suosnivač drugi nivo vlasti, a koje posluju na području Kantona Sarajevo.
Ovaj zaključak se posebno odnosi na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju.