Ministrica Ademaj na konferenciji za medije o reformi zdravstva u KS: Neće biti otkaza ni listi čekanja, a ostvarit će se i značajne uštede

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj, direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović, direktori Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš, Zavoda zdravstvenog osiguranja i JU Domovi zdravlja Zlatko Kravić, Samir Turković i Fuad Husić održali su konferenciju za medije na kojoj su detaljnije predstavili više informacija o Planu restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacijei zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo. Svi su istakli kako će najavljena reforma donijeti uštede, a ne gubitke te kako niko od zdravstvenih radnika neće ostati bez posla.
"Neće biti otpuštanja radnika. Mi želimo napredovati i razvijati medicinsku struku te zaustaviti odlazak ljekara iz BiH. U reformskom dokumentu jasno piše da niko ko ima ugovor neće ostati bez posla. Bilo bi logično da se reforma provede na nivou cijele Federacije Bosne i Hercegovine, ali građani nemaju ista prava u svim kantonima. Bitno je naglasiti da treba koncentrirati sve djelatnosti i uskladiti ih u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Ključno je da se kompletna porodična medicina koja se do sada razvijala u svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite koncentrira u Dom zdravlja KS, potom da se kompletna specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita stavi pod nadležnost Javne ustanove Opća bolnica prim. dr. Abdulah Nakaš, kao i da se objedini djelatnost medicine rada u okviru Zavoda za medicinu rada“, kazala je ministrica Ademaj  te dodala da je urađena analiza i plan reorganizacije zdravstvenih ustanova.
Po njenim riječima neke ustanove već duži period obavljaju djelatnosti koje ne bi trebale i smjele, pri tome zaboravljavjajući svoju svrhu.
"Neke će se ustanove pripojiti drugima. Pacijenti su jako dugo čekali na usluge. Ovim pacijentima želimo omogućiti da brzo dođu do dijagnoze kako bi mogli početi sa terapijom", kazala je ministrica Ademaj te dodala da će se desiti značajne izmjene načina finansiranja zdravstvenih ustanova, a koje bi bilo isključivo u skladu sa obimom i vrstom usluga koje ustanova pruža, i što će biti obuhvaćeno godišnjim Programom zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.
Naglasila je da je jako bitno izvršiti jasnu podjelu nadležnosti sekundarne zdravstvene zaštite i organizirati zaštitu između Opće bolnice i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) koji će razvijati tercijarnu zdravstvenu zaštitu kao ustanova koja je naprednija od Opće bolnice.
"Ukinut ćemo liste čekanja i pacijenti više neće čekati na svoje dijagnoze i na preglede. Stomatološka djelatnost će se dati u koncesiju i omogućit će svakome ko je zainteresiran i radi u domu zdravlja da iznajmiti prostor ili stomatološku opremu i pregleda građane koji imaju zdravstveno osiguranje. Također želimo poboljšati rad u timovima porodične medicine i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite", naglasila je ministrica Ademaj.
Direktor Turković je kazao da će se ovom reformom zdravstvo organizirati na racionalnijim osnovama te da će se pratiti tokovi novca što do sada nije bilo moguće.
"Nakon reforme zdravstva ćemo moći pratiti sve tokove novca. Najviše vremena smo izgubili na analizama, tačnije pola godine, a sada slijedi niz dokumenata koje moramo dobiti nakon što usvojimo reformski plan. Planirali smo velike uštede, a ne troškove. Na godišnjem nivou bismo trebali uštedjeti 5 miliona, a reorganizacijom kadra dodatnih 4 miliona KM", kazao je direktor Turković.
Direktor Husić na pitanje novinara kako će biti organizirana djelatnost porodične medicine, kazao je da će biti donesena odluka prema kojoj će se djeca školskog uzrasta od sada liječiti zajedno sa starijim osobama.
"Na porodičnoj medicini će biti obuhvaćeni svi članovi porodice koji će se liječiti. Riječ je o dobroj reorganizaciji, a dnevni prosjek pregleda djece u Dovima zdravlja je inače između 50 ili 60 tako da ćemo boljim rasporedom imati manje gužve. Bit će stvoreni tehnički uslovi za odvojeno čekanje djece i starijih osoba. Cilj nam je smanjiti troškove i tako dobiti preventivni program, kao i smanjiti bolesti kod djece", rekao je direktor Husić.
Ministrica Ademaj je pojasnila kako je pomenuti plan na prijedlog resornog ministarstva utvrdila Vlada Kantona, nakon čega su ga u formi nacrta podržali zastupnici na nedavno održanoj sjednici Skupštine KS. Tada je zatraženo da o njemu u narednih 30 dana bude provedena javna rasprava u stručnim ustanovama i institucijama.
Plan predstavlja i usklađivanje rada svih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, te razgraničavanje primarnih djelatnosti svih ustanova kada su u pitanju nivoi zdravstvene zaštite. Primarna zdravstvena zaštita obavljala bi se isključivo u okviru domova zdravlja, specijalističko-konsultativna zaštita bi u najvećoj mjeri bila smještena u Općoj bolnici prim.dr. Abdulah Nakaš, a usluge tercijarne zdravstvene zaštite pružao bi isključivo Klinički centar.
Odluka tretira i statusne promjene nekih zdravstvenih ustanova koje vrše zdravstveno zbrinjavanje pojedinih kategorija stanovništva u smislu da svaki nivo zdravstvene zaštite iz tih ustanova bude pripojen ustanovama kojima je to primarna djelatnost.