Ministri Nenadić i Dautbegović prisustvovali svečanoj akademiji: Notarska komora FBiH obilježila desetogodišnje uspješno funkcionisanje

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović prisustvovali su danas svečanoj akademiji i promociji monografije, povodom obilježavanja 10. godišnjice postojanja Notarske službe u Federaciji BiH.
Tom prilikom, ministar Nenadić čestitao je predsjedniku Notarske komore FBiH Ademu Jakupoviću ovaj važni jubilej i uručio mu zahvalnicu za dosadašnju uspješnu saradnju Komore i Ministarstva pravde i uprave KS. Izrazio je nadu za dodatnim unapređenjem rada Notarske komore i Notarijata kao javne službe u FBiH.
Naglasio je da se ta saradnja posebno ogleda u unapređenju propisa kojim se reguliše oblast funkcionisanja i rada notara, za koji je Notarijat zainteresiran kao i na planu uvezivanja aktivnosti Notarske komore, Advokatske komore KS, nadležnih sudova u KS-u te drugih službi koje garantiraju funkcionalan pravosudni sistem u Kantonu Sarajevo.
Svečanoj akademiji prisustvovali su predstavnici Notarske komore FBiH, kao i čelnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti  u BiH svih nivoa, Odbora za međunarodnu saradnju Međunarodne unije notara, Notarske komore SR Njemačke u Vijeću notarijata EU, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju-GIZ koje je dalo veliki doprinos u uvođenju notarske službe u BiH, te brojnih drugih domaćih i međunarodnih institucija.