Ministri Halebić i Hasanspahić: Potpisivanje ugovora za Projekt “Vodovod Sarajevo“ u narednoj sedmici

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić održao je jučer sastanak sa  ministrom komunalne privrede i infrastrukture KS Senadom Hasanspahićem i izvršnim direktorima KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, na kojem su usaglašeni Podugovor o zajmu i Podugovor o vraćanju zajma za Projekt “Vodovod Sarajevo”, između Kantona Sarajevo i KJKP "Vodovod i kanalizacija". Time su stvoreni uslovi za zaključivanje Ugovora o implementaciji i Ugovora o podršci projekta između zainteresiranih strana.
Ministar Halebić je kazao da se, prema saznanjima iz EBRD-a, potpisivanje navedenih dokumenata očekuje u periodu od 19. do 21. jula 2017. godine, kada će radi potpisivanja ugovora u posjeti Kantonu Sarajevo boraviti predstavnik EBRD-a iz Londona.