Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS: Uplaćene dotacije za oktobar mjesec u iznosu od 100.600 KM


Dotacije za oktobar ove godine namijenjene za redovno finansiranje rada udruženja osoba sa invaliditetom, te sufinansiranje rada javnih kuhinja, programa rada humanitarnih organizacija i rada neprofitnih organizacija uplaćene su danas, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
Za ovu namjenu iz Budžeta Kantona Sarajevo  izdvojeno je 100.600 KM.