Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS podržat će rad samo onih ustanova u kojima se djeci predškolskog uzrasta pruža adekvatan odgoj i obrazovanje

U posljednjih nekoliko godina u Kantonu Sarajevo postoji određeni broj subjekata koji su registrovani za obavljanje djelatnosti dnevne brige za djecu, obrtničke ili kao d.o.o udruženja, a u javnosti se predstavljaju kao ustanove predškolskog odgoja.
Ovim povodom, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS poslalo je dopis svim općinskim službama, koje su izdavale rješenja za obavljanje pomenutih aktivnosti, da u što kraćem roku resornom ministarstvu dostave sve podatke o pomenutim subjektima.
Kako navode, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o postupku utvrđivanja uvjeta za osnivanje, kao i o sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova i drugim relevantnim aktima, ova oblast je detaljno uređena.
Predškolska ustanova, za koju komisija, koju imenuje resorni ministar utvrdi da ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje, ne može početi s radom prije nego bude upisana u Registar predškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu, a potom i u sudski registar.
Podsjećamo da je predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost od posebnog interesa i zasniva se na Konvenciji o pravima djeteta i drugim relevantnim međunarodnim konvencijama, a prema Ustavu odgoj i obrazovanje je u nadležnosti Kantona.
Nadzor nad radom predškolske ustanove kontinuirano provodi resorno ministarstvo i Prosvjetno-pedagoški zavod.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će podržati samo rad ustanova u kojima se djeci predškolskog uzrasta pruža adekvatan odgoj i obrazovanje.