Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS izradit će Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija

Predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Dženan Omanović i Mirta Mandić Martinović prezentovali su danas model Pravilnika o priznavanju inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS te visokoškolskih ustanova i njihovih organizacionih jedinica u Kantonu Sarajevo.
Bosna i Hercegovina potpisnik je Lisabonske konvencije - Konvencije o priznavanju kvalifikacija visokoškolskog obrazovanja u evropskoj regiji, kojom su obavezane sve nadležne institucije da prilagode proces priznavanja inostranih kvalifikacija sa navedenom konvencijom.
Kako navode iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, na sastanku se diskutovalo o pronalaženju najboljih rješenja kojim bi se regulisala ova konkretna materija. Istaknuto je da će Ministarstvo u narednom periodu pristupiti izradi ovog podzakonskog akta, što je i njegova zakonska obaveza.