Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: 2.800.000 KM za sufinansiranje programa nauke

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izdvojilo je 2.800.000 KM za sufinasiranje  programa nauke od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2019. godini. 
Tim povodom, danas je resorna ministrica Zineta Bogunić potpisala ugovore o sufinansiranju naučnoistraživačkih projekata sa predstavnicima Elektrotehničkog, Medicinskog, Veterinarskog, Šumarskog i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.
Narednih dana bit će potpisani ugovori sa predstavnicima još 15 fakulteta, akademija i instituta kao i drugih naučnoistraživačkih institucija u KS-u kojima su odobrena sredstva po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa nauke iz Budžeta KS za 2019. godinu te konačne rang liste dobitnika sredstava.
Odobrenim sredstvima za ukupno 23 ustanove finansirat će se 53 programa nauke. Pozivom su bili definisani visoki i transparentni kriteriji uz razumijevanje potreba svih grupacija nauka, istaknuto je ovom prilikom.
Sredstva će se trošiti isključivo u realne i provodive projekte kao i nabavku sofisticirane opreme za naučnoistrazivacki rad.