Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS zatražilo hitno postupanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma povodom gradnje hidroelektrane na Miljacki u RS-u

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obratilo se Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa zahtjevom za hitno postupanje povodom gradnje  hidroelektrane kapaciteta snage 2,5 MW na rijeci Miljacki, na području Republike Srpske.
"Reagovanje Federalnog ministarstva se zahtijeva u skladu sa njegovim nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, u slučajevima kada se realizuje projekt u drugom entitetu koji može imati značajne posljedice po okoliš na teritoriji Federacije BiH.
Prema dostupnim informacijama, resorni organi RS-a su već izdali potrebna odobrenja za gradnju hidroelektrane, iako je šire područje lokacije objekta definirano prema Prostornom planu Republike Srpske kao 'zaštićeni prirodni pejzaž’. Budući da se hidroelektrana gradi u kontakt zoni sa Zaštićenim pejzažem ’Bentbaša’ u Kantonu Sarajevo, bilo je nužno da se prema Zakonu o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine, izvrši sagledavanje ovakvog zahvata putem Međuentitetskog tijela za okoliš, u kojem učestvuju predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U obraćanju su navedeni samo neki od razloga zbog kojih se ne može dopustiti gradnja hidroelektrane, a radi se o opasnosti uzvodnog kontrolisanja hidrološkog protoka, što posljedično može dovesti do smanjenja količina vode, plavljenja okolnih područja i drugih štetnih efekata.
Uz to, pošto vodotok Miljacke predstavlja glavni prirodni ventilacioni koridor ispod granice inverzije, logično je za očekivati da bi svako zaustavljanje vode izgradnjom brane uticalo na zaustavljanje strujanja i dotoka čistog zraka u Sarajevsku kotlinu.
Istovjetno je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša reagovalo nedavno i u slučaju najave gradnje hidrocentrale na Bentbaši, od strane Gradskog vijeća Sarajevo. S tim u vezi, je zatraženo preispitivanje Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajevo i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajevo, kojom su ovom preduzeću dodate nove djelatnosti proizvodnje, prijenosa, distribucije i trgovine električnom energijom. Odluka se, po mišljenju Ministarstva, temelji na ‘Elaboratu hidroenergetskog iskorištenja rijeke Miljacke na poziciji brane Bentbaša’, koji ne sadrži elementarne, stručne podatke i analizu  realno iskoristivog vodnog potencijala, a posebno su neadekvatno obrađeni potencijalni uticaji na okoliš i konflikti sa postojećim režimima zaštite vezano za Zaštićeni pejzaž ’Bentbaša’, kao i Odluku o zaštiti historijskog gradskog područja - Sarajevska čaršija.
Preispitivanjem donesene Odluke gradske strukture bi uputile svojevrsnu poruku i vlastima Istočnog Sarajeva i Republike Srpske u vezi sa pomenutom izgradnjom hidroelektrane u blizini entitetske granice, za koju se traži reagovanje federalnih vlasti", navodi se iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.