Ministarstvo pravde i uprave KS: Zamjenica notara Seida Fajić položila notarsku službenu zakletvu


Zamjenica notara Indire Turkmanović, sa službenim sjedištem na području Kantona Sarajevo – Općina Stari Grad, Seida Fajić, položila je danas notarsku službenu zakletvu pred ministrom pravde i uprave Kantona Sarajevo Marijom Nenadićem.
Uz čestitke novopostavljenoj zamjenici notara, ministar Nenadić je tom prilikom izrazio zadovoljstvo postignutim nivoom saradnje sa notarima na području Kantona Sarajevo kao i Notarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, u vršenju redovnih poslova iz nadležnosti Ministarstva propisanih Zakonom o notarima.
Također,  istakao je pozitivne efekte rada ove javne službe, tokom njenog desetogodišnjeg postojanja, na podizanju ukupnog nivoa pravne sigurnosti i rasterećenju pravosuđa, kao i  aktivnu ulogu notara u svim fazama reforme sektora pravde u Bosni i Hercegovini.