Ministar Nenadić posjetio Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći: Uspješno realiziran 1.851 predmet u 2017. godini

Realizacija programskih i drugih zadaća u prethodnoj godini, te planirani prioriteti rada u tekućoj 2018. godini bili su povod današnjoj posjeti ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo (KS) Marija Nenadića Zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći KS i razgovoru o pomenutim temama sa direktorom Velijom Nuhanovićem.
Ovom prilikom, direktor Nuhanović je kazao kako Zavod ima osam zaposlenih od kojih je pet diplomiranih pravnika koji rade na predmetima zastupanja i pružanja besplatne pravne pomoći zakonskim kategorijama.
„U toku 2017. godine u Zavodu je zaprimljen 1.851 predmet, pri čemu su svi uspješno realizirani u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći u KS“, naglasio je s ponosom direktor Nuhanović.
Istakao je kako je registrirano značajno smanjenje broja prekršajnih predmeta na kojima je angažiran ovaj zavod, dok je u drugim predmetima pri čemu se prije svega misli na građansko-pravno zastupanje i krivične predmete primjećen blagi porast broja predmeta.
Direktor Nuhanović je informirao ministra Nenadića i da na Općinskom sudu u Sarajevu postoje sudije koje još nikada nisu imenovali i postavili zastupnika iz Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, a što on smatra neopravdanim jer se ovaj institut u budućnosti treba i može još više koristiti u KS.
Ministar Nenadić je najavio podršku radu ovog zavoda u mjeri u kojoj je ona pružana i do sada, te kazao kako će putem Vlade KS raditi na proširenju njihovih kapaciteta, obzirom da u aktualnoj sistematizaciji postoje upražnjena još četiri radna mjesta.
„Ovakva vrsta podrške je neupitna posebno zbog činjenice jer se u proteklom periodu ovaj institut pokazao izuzetno korisnim osobama koje imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u KS, ali i sistemu, zbog kojeg se u okviru pravosuđa KS pružanje podrške kroz korištenje usluga ovog Zavoda značajno smanjuju troškovi pravne zaštite građana KS“, obrazložio je ministar Nenadić.
Direktor se ovom prilikom zahvalio ministru Nenadiću i njegovim suradnicama na podršci koju svakodnevno pružaju ovom zavodu, a posebno zbog toga što je tokom protekle godine mijenjan Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći kojim su data prava na besplatnu pravnu pomoć i žrtvama silovanja iz perioda '92-'95. godina u KS.
Zajedno s ministrom Nenadićem u posjeti ovom zavodu bile su i njegove suradnice Indira Šulović, Irena Zima, Farida Cikotić i Azra Šahinagić.