Ministar Nenadić: Institut izvršenja sankcija funkcionira uprkos problemima u osposobljenosti institucija

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić prezentirao je na jučerašnjoj sjednici Skupštine Izvještaj o izvršenju sankcija u KS za 2016. godinu. Pet je institucija koje provode sankcije iz nadležnosti Kantona a to su: Općinski sud Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, JU Kantonalni centar za socijalni rad, KJU Odgojni centar i Uprava za inspekcijske poslove KS.
Po riječima ministra Nenadića, radi se o tri vrste sankcija i to: novčanoj kazni izrečenoj pravnim licima u krivičnim postupku, sigurnosnoj i odgojnoj mjeri izrečenoj u krivičnom postupku, te prekršajnoj sankciji osim novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku fizičkom licu.
Naglasio je da institut izvršenja sankcija funkcionira, iako postoje određeni problemi u osposobljenosti institucija za njihovo izvršenje.
"Indikativno je naprimjer da u Općinskom sudu, gdje je uposleno 20 sudaca u 12 odjeljenja i 520 zaposlenih, na referatu izvršenja sankcija rade samo dva uposlenika sa srednjom stručnom spremom", naveo je ministar Nenadić.
Kada je riječ o nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, ministar je ukazao na postojanje propusta u osiguranju jedinstvene baze podataka BiH, kroz sistem IDEA, jer registar sankcija ne odgovara potrebama Ministarstva u svakom konkretnom slučaju.
"U Odgojnom centru i Centru za socijalni rad nedostaje stručni kadar, posebno u oblasti izvršenja sankcija za kaznena djela koja su počinili maloljetnici, a koje se izriču u krivično-pravnim procedurama, kao i u provedbi akcionih planova iz nadležnosti Vlade KS. U Upravi za inspekcijske poslove postoji problem izvršenja sankcija kada se radi o oduzimanju predmeta i o izvršenju novčanih sankcija", obrazložio je ministar Nenadić.
Najavio je da će, zbog sporosti i neefikasnosti takvih izvršenja, prema Federaciji BiH i dalje inicirati izmjene zakona o izvršnom i o krivičnom postupku, prekršajnog i krivičnog zakona, kao i zakona koji reguliraju problematiku maloljetničkog prijestupništva.