Ministar Nenadić i predsjednik Ebner: Unaprijeđen položaj nacionalnih manjina

U okviru Dana nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa sekretarom ministarstava Indirom Šulović primili su predsjednika Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Davora Ebnera.
Ministar Nenadić pohvalio je odličnu suradnju ministarstva i Vijeća nacionalnih manjina, što je rezultiralo prije svega donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo.
Donošenjem ovog zakona KS ispunio je svoje obaveze kako iz domaćih tako i međunarodnih konvencija i dokumenata o pravima pripadnika nacionalnih manjina, a koje se odnose na način ostvarivanja prava i obaveza pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo.
Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo formirano je i Vijeće nacionalnih manjina KS, kao stalno savjetodavno tijelo Skupštine Kantona Sarajevo. Sastavljeno je od predstavnika nacionalnih manjina definiranih zakonima o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH i FBIH.
Prema riječima ministra Nenadića, trenutno se u sastavu Vijeća nacionalnih manjina nalazi njih 14, i to: Italijana, Austrijanaca, Slovenaca, Njemaca, Čeha, Mađara, Rusa, Rusina, Albanaca, Crnogoraca, Rumuna, Makedonaca, Jevreja i Poljaka, dok će se na narednoj sjednici Skupštine KS u sastav Vijeća, uključiti i turska nacionalna manjina.
Ministarstvo je u tekućoj proračunskoj godini, financijski podržalo Vijeće nacionalnih manjina za potrebe organizacije njihovog festivala i Dana.
Ministar Nenadić, najavio je prisustvo Konferenciji o nacionalnim manjinama u KS, koja će se naredne sedmice održati u prostorijama Delegacije Europske Unije u BiH.
Također je kroz dobru suradnju Ministarstva pravde i uprave KS i Vijeća nacionalnih manjina, usaglašen i usvojen amandman na Ustav Kantona Sarajevo, kojim se pored prava na službene jezike i pisma, Ustavoma KS uređuje i pravo na korištenje i drugih jezika u Kantonu Sarajevo.
Ministar Nenadić je upoznao predsjednika Ebnera, da će se u okviru pokrenutog projekta obnove „Austrijske kuće“, u saradnji sa Općinom Centar Sarajevo, osigurati prostor za rad i funkcioniranje nacionalnih manjina u KS. 
Ovom prilikom, predsjednik Ebner se zahvalio Ministarstvu pravde i uprave KS na odličnoj saradnji i podršci jer podržava njihove aktivnosti, te upoznao ministra o programu i održavanju manifestacije Dani nacionalnih manjina KS.
Na kraju sastanka ministar Nenadić uručio je prigodne poklone i zahvalnice predsjedniku Ebneru i Vijeću nacionalnih manjina Kantona Sarajevo.