Ministar Nenadić i pravobranilac Karić o izmjenama Zakona o Pravobranilaštvu, davanju mišljenja pravobranitelja i pravilniku o sistematizaciji

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić razgovarao je danas sa kantonalnim pravobraniteljem Kemalom Karićem o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu, o procedurama davanja zakonskih saglasnosti i mišljenja pravobranitelja te o pravilniku o sistematizaciji Pravobranilaštva KS.
Kada je u pitanju pomenuti pravilnik, ministar Nenadić je i ovoga puta ponovio svoj od ranije poznati stav u kojem je istakao kvalitet rada pravobranitelja, njihovu posvećenost  svim pitanjima iz nadležnosti Pravobranilaštva te odličnu saradnju sa institucijama koje Pravobranilaštvo zastupa. Najavio je svoju podršku ovom aktu prilikom razmatranja na Vladi KS, posebno u smislu podizanja kapaciteta ovog pravnog tijela s ciljem unapređenja aktivnosti na zaštiti imovine i interesa Kantona Sarajevo.
Članovi resornog ministarstva i Pravobranilaštva KS danas su još jednom pregledali prednacrt izmjena i dopuna Zakona o Pravobranilaštvu te konstatovali da još uvijek tekst ovog zakona nije na tom nivou da bi bio pušten u propisanu zakonsku proceduru donošenja.
S tim u vezi, ministar Nenadić je dao odgovarajuće upute i prijedloge te najavio sastanak koji će se održati u narednoj sedmici, a do kojeg će se pribaviti mišljenja i nekih drugih institucija koje imaju interesa za izmjene ovog zakona.
Kada je riječ o pravosnažnim sudskim presudama u KS, ministar je naglasio važnost blagovremenog informisanja Suda od strane institucija i organa uprave Kantona Sarajevo o predmetima  koji su u međuvremenu završeni, odnosno isplaćeni iznosi po sudskim presudama, izvršne presude i slično, kako bi se smanjio broj „aktivnih predmeta“ na Kantonalnom sudu i time rasteretio rad ovog suda te smanjili zaostaci u njegovom radu.
Na kraju sastanka konstatovano je da je ovaj vid saradnje Pravobranilaštva i Ministarstva dao veoma dobre rezultate i da će se kao takav nastaviti unapređivati.