Ministar Nenadić i direktor Nuhanović: Najavljena mogućnost pružanja besplatne pravne pomoći maloljetnicima u sukobu sa zakonom

Ministar pravde i uprave Mario Nenadić sastao se danas s direktorom Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo Velijom Nuhanovićem sa kojim je analizirao realizirane aktivnosti ove ustanove u tekućoj godini, te razgovarao o pripremi pravilnika o unutarnjoj organizaciji Zavoda i drugim važnim pitanjima vezanim za osiguranje instituta besplatne pravne pomoći.
Direktor Nuhanović je upoznao ministra Nenadića sa činjenicom da Zavod funkcionira bez većih problema jer uspjeva odgovoriti na sve zahtjeve za pružanje besplatne pravne pomoći, to jeste na one koji su u skladu s važećim propisima.
„Poseban interes Zavoda je da proširi pružanje svojih stručnih znanja, ali i personalnih kapaciteta za zastupanje maloljetnika u krivičnim procesima, odnosno za zastupanje maloljetnika u sukobu sa zakonom“, naglasio je Nuhanović.
Zbog značaja pomenutog instututa u upravnom sistemu Kantona Sarajevo, ministar Nenadić je podržao napore koje ovaj Zavod poduzima kako bi se osigurala besplatna pravna pomoć svima koji ostvaruju to pravo u skladu sa važećim zakonom.
Najavio je dalju podršku ovoj ustanovi kada je u pitanju osiguranje proširenja njene sistematizacije, posebno za poslove za koje je iskazan interes, kao i za zapošljavanje novih pravnih zastupnika koji će ubuduće pružati besplatnu pravnu pomoć i zastupanje maloljetnih lica, a za čiji angažman saglasnost mora dati Vlada KS.
I ovaj sastanak ima za cilj unapređenje saradnje i koordinacije rada ove ustanove sa organima uprave, sudovima i drugim sudionicima u procesima koji se dešavaju u KS.
Podsjećanja radi, ovaj Zavod osnovan je 2013. godine, a njegova osnovna funkcija je pružiti pravnu pomoć i zastupanje u postupcima pred organima uprave i Sudu Kantona Sarajevo za one učesnike u pravnim postupcima koji nisu u prilici samostalno da plaćaju troškove svog stručnog zastupanja u tim postupcima.