Ministar Nenadić: Dobra saradnja Općinskog suda s predstavnicima komunalnih preduzeća rezultirala obustavljanjem postupaka za preko 106.000 tužbi

Provedba programskih aktivnosti Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Općinskog suda Sarajevo za ovu godinu tema je o kojoj su razmijenili mišljenja i svoje stavove ministar Mario Nenadić i njegova pomoćnica Irena Zima sa predsjednicom ovog suda Janjom Jovanović. Tom prilikom, razmotreni su planovi ovih institucija, te posebno nadležnosti resornog ministarstva u vezi sa osiguranjem efikasnog i nezavisnog pravosuđa u Kantonu Sarajevo. Razgovarano je i o realizaciji budžeta obje instuticije za ovu godinu, s posebnim akcentom na Općinski sud. 
Ministar Nenadić je, ovom prilikom, obavijestio predsjednicu Jovanović o odobrenim pozicijama za zapošljavanje u pravosudnoj instituciji koju predvodi te je zamolio da pokrene inicijativu za zapošljavanje na pozicije na koje je Vlada KS dala saglasnost, odnosno za koje su odobrena potrebna budžetska sredstva.
„Želim se zahvaliti vama i vašim saradnicima zbog ogromnih napora koji ste uložili za rješavanje velikog broja komunalnih predmeta, kao i zbog dobro uspostavljene saradnje s predstavnicima komunalnih preduzeća koja je rezultira obustavljanjem postupaka za preko 106.000 tužbi po osnovu neplaćenih računa za komunalne usluge“, istakao je ministar Nenadić.
Bilo je riječi i o pripremama i aktivnostima koje se vode sa Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem i Kantonalnim sudom te drugim nadležnim institucijama s ciljem rješavanja problema smještaja pravosudnih institucija, odnosno Općinskog i Kantonalnog suda.
Ministar Nenadić je obavijestio predsjednicu Jovanović o odobrenom programu upošljavanja pripravnika za Općinski sud, ali i o provedbi posebne alternativne sankcije – rad za opće dobro na slobodi, kao i o izvršenju odgojnih mjera za maloljetnike.
Predsjednica Jovanović se zahvalila ministru Nenadiću na odličnoj saradnji i izuzetnim zajedničkim rezultatima koje su postigli, posebno u Izvršnom odjeljenju i u radu na sporovima male vrijednosti vezanim za komunalne predmete.
Također je najavila skoro upošljavanje na odobrene pozicije za koje je Vlada dala saglasnost te istakla da će sve procedure biti provedene u skladu sa zakonom.
Predsjednica Jovanović je naglasila da ostvaruju dobru saradnju sa nadležnim institucijama tužilaštva, Kantonalnim sudom i Vladom KS, odnosno svim njenim resorima. Zatražila je da Ministarstvo i dalje zajedno sa federalnim nadležnim institucijama radi na izmjeni federalnih zakona o stečaju i prekršajima, kao i na izmjenama Zakona o taksama i Zakona o platama i naknadama u KS, posebno u dijelu koji se odnosi na pitanje uređenja bolovanja.