Ministar Kazazović sa rukovodstvom OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” i predstavnicima Saveza izviđača FBiH: Rješenja spora mogu se tražiti isključivo u zakonskim okvirima

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović posjetio je Osnovnu školu “Silvije Strahimir Kranjčević” i, tom prilikom, sa v.d. direktoricom Dženitom Kurtović razgovarao o aktuelnoj problematici koja, između ostalog, podrazumijeva i uticaj formiranja “mreže škola” na ovu ustanovu, predviđene zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju koji je u fazi usvajanja.
U razgovoru sa učenicima, ministar Kazazović je bio iznenađen da informacije „o zatvaranju pojedinih škola“ kojima se uznemirava javnost utiču čak i na njih, što smatra neželjenim efektom, te upozorava da ovakvi uticaji na društvo uopće dolaze od subjekata koji nisu dobronamjerni i ne žele shvatiti suštinu reformskih procesa.
Tokom posjete razgovarano je i o dugogodišnjem problemu ove škole, uzrokovanim neriješenim pitanjima odnosa sa Savezom izviđača FBiH.
Ministar Kazazović je izrazio spremnost uime Vlade Kantona Sarajevo da se započne sa rješavanjem ovog problema na način kojim će biti zadovoljni svi akteri.
Upravo tim povodom, isti dan, održao je i sastanak sa predstavnicima Saveza izviđača FBiH u njihovim prostorijama te s njima razgovarao o pravnom sporu koji vode sa Javnom ustanovom Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”.
I na ovom sastanku ministar Kazazović je ponovio da, iako ovaj problem nije riješen već više od deset godina, postoji spremnost kako njegova lična, tako i Vlade Kantona Sarajevo da se on na najbolji način riješi i u dogledno vrijeme postane prošlost.
„Rješenja se mogu tražiti isključivo u zakonskim okvirima, a u kojima postoje ograničenja za sve sudionike, čije je djelovanje potrebno za okončanje pomenutog procesa“, naglasio je ministar Kazazović.
Predstavnici Saveza izviđača FBiH su izrazili zadovoljstvo spremnošću nadležnih za rješavanje ovog spora, te iskazali svoju zainteresiranost za saradnju i dogovor.