Ministar Kazazović i Save the Children: Korištenjem moderne tehnologije do unapređenja učenja u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju

Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo bio je povod današnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade Elvira Kazazovića sa direktoricom organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andreom Žeravčić.
“Ključne komponente ovog projekta, poznatijeg kao ENABLE – BiH su prirodne nauke, tehnologije, inženjerstvo i matematika (STEM) i pedagoško – psihološko-metodičko – didaktičko obrazovanje nastavnica i nastavnika (PPDM) s ciljem izmjene pristupa u učenju i podučavanju učenica i učenika u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju”, pojasnila je direktorica Žeravčić.
Kako je navela, neophodno je prevazići dosadašnja ograničenja nastave koja su utemeljena na predavanju, pamćenju i reprodukciji, ukoliko se žele napraviti iskoraci ka savremenijim i inovativnijim pristupima u odgoju i obrazovanju.
Nastavni procesi u čijem su središtu učenici zahtijeva i promjenu uloge pedagoškog kadra koji kod đaka trebaju da podstiču razvoj viših razina mišljenja, samostalnog učenja te kvalitetnije intereakcije s vršnjacima i vršnjakinjama, nastavnicima i nastavnicama o sadržajima učenja, naglašeno je tokom današnjeg sastanka.
Poručila je da vrlo važno da učenici moraju biti osposobljeni da samostalno istražuju, propituju i sami dolaze do odgovora, te kritički razmišljaju i primjenjuju naučeno.
Planirano je da se održi i obuka 25 trenera koja bi trajala pet dana, kako bi oni mogli u praksi držati predavanja nastavnicima.
Ministar Kazazović je podržao ovaj projekt i ukazao na značaj korištenja i primjene moderne tehnologije u izvođenju nastavnih procesa te potcrtao kako je neophodno pri tome ostvariti paralelnu primjenu u gradskim i prigradskim školama.
"Nama je u interesu da naši učenici stiču nova znanja, vještine i kompetencija koje su kompatibilne sa zahtjevima tržišta rada", istakao je ministar Kazazović.
Ovaj projekt podržava Agencija za međunarodnu saradnju SAD-a (USAID).