Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja

Nadležnosti komisije:
  • razmatra prijedloge Vlade Kantona i resornog ministarstva za utvrđivanje politike u oblasti boračko-invalidske zaštite;
  • razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
  • razmatra nacrte i prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Kantonu, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
  • prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, te ukazuje Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na pojave i probleme u toj oblasti;
  • prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za korisnike boračko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
  • vrši i druge poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
Predsjednik komisije:
Mirza Čelik
Članovi komisije:
Dževad Rađo, Goran Akšamija, Sabahudin Delalić
Vanjski članovi:

Munib Mehanić, Ramiz Karović, Zijad Bratić