Kantonalna uprava civilne zaštite: Pripreme za predstojeću požarnu sezonu

Pripreme za predstojeću požarnu sezonu bile su tema današnjeg sastanka koji je organizirala Kantonalna uprava civilne zaštite. Na sastanku je istaknuto kako je u ovoj godini u februaru, martu i aprilu enormno povećan broj požara na otvorenom prostoru, u odnosu na prethodne godine.
Uzrok požara u najvećem broju slučajeva je nepažnja građana koji prilikom čišćenja poljoprivrednih i drugih površina nekontrolisano vrše spaljivanje korova, suhe trave i ostalog otpada, pa tako izazivaju požare na područjima pod šumamama i niskim rastinjem koji izazvaju velike materijalne štete.
Na sastanku su analizirane i preventivne mjere zaštite od požara preduzete u prethodnom periodu za nastupajuću požarnu sezonu.
S ciljem pravovremenog i efikasnog odgovora, između ostalog, zaključeno je da svi koji su zaduženi za zaštitu od požara trebaju odmah analizirati svoje obaveze te preduzeti mjere i aktivnosti kako bi se uočeni problemi otklonili što prije.
Osim toga, neophodno je da odmah pripreme adekvatne snage i sredstva, te da izvrše pregled svih materijalno-tehničkih sredstava koje koriste u protivpožarnoj zaštiti.
Također je zaključeno da pripadnici osmatračko-dojavne službe i lugari, obavezno prilikom izbijanja požara, trebaju tražiti od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo (KS) da njihovi pripadnici izađu na lice mjesta i naprave zapisnike o požaru na osnovu kojeg bi se mogle podnijeti prijave protiv počinilaca izazivanja požara.
Sastanku su, osim predstavnika Kantonalne uprave civilne zaštite, bili prisutni komandant Štaba civilne zaštite KS, kao i predstavnici Vatrogasnog saveza KS, Uprava policije MUP-a KS, KJP Sarajevo-šume, Kantonalne uprave za šumarstvo te KJU za zaštićena prirodna područja i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.