Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Propisi i drugi akti

Propisi

Plan integriteta
Plan integriteta Kabineta Plan integriteta
Odluka o usvajanju Plana integriteta Kabineta Plan integriteta
Rješenje o određivanju menadžera integriteta Plan integriteta
Odluka o izradi Plana integriteta Plan integriteta
Pravilnik
PRAVILNIK o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju sa OBRASCEM za prijavu korupcije Pravilnik
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravilnik
IZJAVA ovlaštenog lica podnosioca prijave - za neprofitne organizacije - bez JP - 2022 Pravilnik, Pravilnik
Interni pravilnik - Javni poziv -Projekti održivog povratka u RS - neprofitne organizacije i pojedinci - 2022 Pravilnik
Obrazac br. 3 - izvještaj o utrošku budžetskih sredstava - 2022 Pravilnik, Pravilnik
Obrazac br. 2 - dodjela sredstava neprofitnim organizacijama - bez JP -2022 Pravilnik, Pravilnik
Obrazac br. 1 - dodjela sredstava pojedincima -bez JP - 2022 Pravilnik, Pravilnik
Interni pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava bez JP - 2022 Pravilnik
Obrzac br. 1 - pojedinci - 2021 Pravilnik
Pravilnik - pojedinci - 2021 Pravilnik
Pravilnik - Javni poziv - udruženja - 2021 Pravilnik
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima Pravilnik
Interni pravilnik -direktni sporazum Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama Pravilnik
Pravilnik o sukobu interesa Pravilnik
Ostalo
Plan praćenja aktivnosti - ANEKS III - udruženja _bez JP_II_2022 Ostalo
Plan praćenja aktivnosti - ANEKS III - udruženja _bez JP_I_2022 Ostalo
Plan praćenja aktivnosti - ANEKS III - udruženja _JP_KS_2022 Ostalo
Izmjene Programa utroška sredstava tekućih transfera_2022 Ostalo
Plan praćenja aktivnosti - ANEKS III - Održivi povratak u RS_2022 Ostalo
ETIČKI KODEKS Ostalo
Plan pripravnosti za uposlenike Kabineta PSKS - IZMJENE Ostalo
Plan nabavki za 2022.g.- IZMJENE Ostalo
Program utroška sredstava tekućih transfera - 2022 Ostalo
Plan nabavki za 2022.g. Ostalo
Plan nabavki za 2021.g. Ostalo
Plan pripravnosti za uposlenike Kabineta PSKS Ostalo
Vodič
Rješenje - službenik za informisanje Vodič
Vodič za pristup informacijama u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg i Obrazac/Zahtjev za pristup informacijama Vodič, Vodič